Νέα μου :: Μετατροπή της εταιρείας μας σε ΑΕ
Δείτε όλα τα νέα

Μετατροπή της εταιρείας μας σε ΑΕ26/04/2012


Στις 20 Φεβρουαρίου του 2012 έγινε μετατροπή της εταιρείας μας από Ε.Π.Ε. σε Α.Ε. με την επωνυμία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Η ΑΝΥΨΩΣΗ και με διακριτικό τίτλο ΑΝΥΨΩΣΗ Α.Ε..