Έργα: Εργασίες Συντήρησης Στεγάστρου Ναού Επικουρίου Απόλλωνος

Ενοικίαση τηλεσκοπικού γερανού για εργασίες συντήρησης του στεγάστρου του Ναού Επικουρίου Απόλλωνος Βασσών.Το Μάρτιο του 2006 μετά την υπογραφή σύμβασης με το Ταμείο Διαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων (Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε.), η εταιρεία μας διέθεσε τηλεσκοπικό γερανό για τη συντήρηση του στεγάστρου του Ναού Επικουρίου Απόλλωνος Βασσών. Ο ναός βρίσκεται στο νομό Μεσσηνίας 14km από την κωμόπολη Ανδρίτσαινα. Η εργασίες συντήρησης διήρκεσαν 20 ημέρες.

 

 Anipsosi Naos Epikouriou Apollonos foto1.jpg
Anipsosi Naos Epikouriou Apollonos foto2.jpg
Anipsosi Naos Epikouriou Apollonos foto3.jpg
Anipsosi Naos Epikouriou Apollonos foto4.jpg

Anipsosi Naos Epikouriou Apollonos foto5.jpg
Anipsosi Naos Epikouriou Apollonos foto6.jpg
Anipsosi Naos Epikouriou Apollonos foto7.jpg
Anipsosi Naos Epikouriou Apollonos foto8.jpg

Anipsosi Naos Epikouriou Apollonos foto9.jpg