Έργα: Τοποθέτηση αξονικού Τομογράφου στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο

Μεταφορά και τοποθέτηση αξονικού τομογράφου στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο.Στις 20 Μαρτίου 2009, η εταιρεία ΠΡΩΤΟΝ ΑΕ (Αντιπροσωπεία Ιατρικών Μηχανημάτων Toshiba) μας ανέθεσε την μεταφορά και τοποθέτηση ενός καινούργιου αξονικού τομογράφου στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο. Για την πραγματοποίηση της συγκεκριμένης εργασίας, προχωρήσαμε στην κατασκευή ειδικών εργαλείων κύλισης τα οποία βίδωσαν στον αξονικό τομογράφο.

 

 Anipsosi Aksonikos Tomografos Ippokratio foto1.jpg
Anipsosi Aksonikos Tomografos Ippokratio foto2.jpg
Anipsosi Aksonikos Tomografos Ippokratio foto3.jpg
Anipsosi Aksonikos Tomografos Ippokratio foto4.jpg

Anipsosi Aksonikos Tomografos Ippokratio foto5.jpg
Anipsosi Aksonikos Tomografos Ippokratio foto6.jpg
Anipsosi Aksonikos Tomografos Ippokratio foto7.jpg
Anipsosi Aksonikos Tomografos Ippokratio foto8.jpg