Οικονομικά Στοιχεία :: Ισολογισμοί: Ισολογισμός 31-12-2012