Έργα: Μεταφορά Αγάλματος Μεγάλου Αλεξάνδρου

Μεταφορά και τοποθέτηση αγάλματος Μεγάλου Αλεξάνδρου.Στις 5 Μαρτίου 2006, το Μουσείο Μπενάκη μας ανέθεσε τη μεταφορά του αγάλματος του Μεγάλου Αλεξάνδρου, από το εργαστήριο του αείμνηστου γλύπτη Γιάννη Παππά στου Ζωγράφου, και την τοποθέτησή του στο Μουσείο Μπενάκη κτίριο οδού Πειραιώς.

 

 Anipsosi Metafora Agalmatos Megalou Alexandrou Foto1.jpg
Anipsosi Metafora Agalmatos Megalou Alexandrou Foto2.jpg
Anipsosi Metafora Agalmatos Megalou Alexandrou Foto3.jpg
Anipsosi Metafora Agalmatos Megalou Alexandrou Foto4.jpg

Anipsosi Metafora Agalmatos Megalou Alexandrou Foto5.jpg
Anipsosi Metafora Agalmatos Megalou Alexandrou Foto6.jpg
Anipsosi Metafora Agalmatos Megalou Alexandrou Foto7.jpg
Anipsosi Metafora Agalmatos Megalou Alexandrou Foto8.jpg